Huawei เริ่มปล่อยอัพเดท Android Nougat แล้ว!


Huawei เริ่มปล่อยอัพเดท Android Nougat แล้ว!


หลังจากที่ Huawei ได้ประกาศว่า Huawei P9 และ Mate 8 จะเป็นสมาร์ทโฟนกลุ่มแรกที่จะปล่อยให้อัพเดท Android Nougat ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2017 แต่ล่าสุดมีรายงานว่าการอัพเดทจะเริ่มต้นเร็วกว่าที่ประกาศไว้ ซึ่งในประเทศจีนสามารถอัพเดทได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา และจะเริ่มถยอยในกลุ่มประเทศเอเชียต่อไป
สำหรับ Huawei P9 ขณะนี้รหัสเวอร์ชั่นอยู่ที่ B352 ส่วน Huawei Mate 8 รหัสเวอร์ชั่น B552 และเมื่อหลังจากอัพเดทแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นรหัส B363 และ B562 ตามลำดับ ด้าน Huawei P9 Plus ตามข่าวจะเริ่มปล่อยอัพเดทในวันนี้แล้วครับ ใครที่ใช้สมาร์ทโฟน 3 รุ่นนี้อยู่ก็ลองหยิบขึ้นมาต่อ WIFI แล้วอัพเดทผ่าน OTA ดูนะครับ เผลอๆ อาจจะอัพเดทได้แล้ว ใช้งานดีขึ้นแค่ไหน อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ
ที่มา : gsmarena
ดูข้อมูลโทรศัพท์มือถือ Huawei P9 เพิ่มเติม
ดูข้อมูลโทรศัพท์มือถือ Huawei P9 Plus เพิ่มเติม
ดูข้อมูลโทรศัพท์มือถือ Huawei Mate 8 เพิ่มเติม
ดูข้อมูลโทรศัพท์มือถือ Huawei ทุกรุ่น

Tags: #Android #Huawei #Nougat #เรมปลอยอพเดท #แลว