ขับรถเดินทางไกล : ประกันภัยแบบไหนเราควรมี & ซื้อที่ไหนสะดวกสุด?ขับรถเดินทางไกล : ประกันแบบไหนเราควรมี & ซื้อที่ไหนสะดวกสุด?

เทศกาล "วันหยุดยาว" ใกล้เข้ามาอีกแล้วช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 59 ค่ะ ใครลา 2 วันจะได้วันหยุดยาวติดต่อกัน 9 วันเลย! ทุกวันนี้เมืองไทยเราพอมีวันหยุดยาว สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือตัวเลข "อุบัติเหตุ" ค่ะ  ถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ตาม อุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี แนวโน้มหลังๆ ที่เห็นได้ชัดคือ คนขับรถเดินทางไกลหรือไปท่องเที่ยวมักซื้อ "ประกันภัย" เพื่อลดความเสี่ยงกันมากขึ้น คำถามที่หลายคนอยากรู้คือ ควรต้องซื้อประกันภัยแบบไหนดี และซื้อที่ไหนสะดวกบ้าง? วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.roadsafetythailand.com
และในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงอย่างวันหยุดช่วงวันฉัตรมงคล ตั้งแต่ 5 - 8 พ.ค. 59 และวันหยุดช่วงวันวิสาขบูชา ตั้งแต่ 20 - 22 พ.ค. 59 นี้ เชื่อได้ว่า "ประกันภัย" จะช่วยลดความเสี่ยงท่านได้!!
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ...ประกันภัยก็ช่วยท่านได้เสมอเช่นกัน


จะดีกว่ามั้ย? ถ้าเราจะหาประกันมาเป็นตัวช่วยในระหว่างที่เราเดินทางเพื่อเพิ่มความอุ่นใจหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาจริงๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว "ประกันภัย" ที่หลายคนนึกถึงในช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือเทศกาลแห่งการท่องเที่ยว ก็จะมี "ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล" "ประกันการเดินทาง" และ "ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3" โดยการประกันทั้ง 3 แบบนี้จัดอยู่ในประเภทของ "การประกันวินาศภัย" ซึ่งการประกันวินาศภัยก็คือ การที่ผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับบุคคลหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประกันที่ควรทำในช่วงเดินทางท่องเที่ยววันหยุดต่อเนื่อง

หลักๆ เราควรมีประกัน 3 อย่างนี้นะคะ คือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ และประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ธนาคาร โดยปัจจุบันนี้ธนาคารหลายแห่งก็มีขาย ซื้อง่าย เช่น ประกันภัยพร้อมใช้ จากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่แค่ฉีกซองก็ได้รับความคุ้มครองทันที เป็นต้น
1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีประสบอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถขยายการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ตัวอย่าง PA ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากธนาคารไทยพาณิชย์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 1,000 บาท คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท แค่ฉีกซอง ก็คุ้มครองทันที!!
รายละเอียดการทำประกันภัย

 • อายุ 16 - 60 ปี 
 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยหากพบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2. ประกันภัยการเดินทาง (Travel Accident Insurance)

คล้ายกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดินทาง และภายในเส้นทางที่ระบุไว้เท่านั้น เช่น เดินทางไปยุโรป 7 วัน บริษัทผู้รับประกันภัยบางแห่งสามารถขยายความคุ้มครองถึงการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกในระหว่างการเดินทางได้ด้วย หลายๆ ประเทศในยุโรปเวลาขอวีซ่าเข้าประเทศพวกนี้มักกำหนดให้ต้องทำประกันภัยการเดินทางแบบนี้เสมอ

ตัวอย่าง TA ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ จากธนาคารไทยพาณิชย์

 • ค่าเบี้ยประกันภัย 600 บาท คุ้มครอง 7 วัน
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท คุ้มครอง 15 วัน
 • คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท

แค่ฉีกซอง ก็คุ้มครองทันที!! 

รายละเอียดการทำประกันภัย

 • อายุ 16 - 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยหากพบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ประเทศที่ยกเว้นไม่คุ้มครอง ได้แก่ คิวบา อิหร่าน ซีเรีย เกาหลีเหนือ และซูดานเหนือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
3. ประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance)

การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 • การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) เรียกสั้นๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัย ในกรณีต่อไปนี้
  1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อผู้ประสบภัย 1 คน
  2. กรณีได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะชดเชยตามค่ารักษาพยาบาลจริง รวมค่าเสียหายอย่างอื่นที่สามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิดไม่เกิน 50,000 บาทต่อผู้ประสบภัย 1 คน
  3. ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยได้รับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิดตามมูลละเมิดไม่เกิน 15,000 บาทต่อผู้ประสบภัย 1 คน
  4. ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาทต่อผู้ประสบภัย 1 คน 
 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมาย โดยแยกเป็น 5 ประเภท (ส่วนใหญ่บริษัทประกันชอบตั้งชื่อว่า "ชั้น") 
ตัวอย่าง MOTOR 3 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จากธนาคารไทยพาณิชย์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 2,900 บาท แค่ฉีกซอง ก็คุ้มครองทันที!!
พิเศษ!! มีส่วนลดประวัติดี ในปีต่ออายุ

รายละเอียดการทำประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะรถส่วนบุคคล ไม่จำกัดอายุรถ ได้แก่

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง รหัส 110)
 • รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน (รถกระบะ รหัส 320)
เอกสารการสมัคร

 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
หมายเหตุ : ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พร้อมใช้ ไม่รับประกันภัยประเภทรถยนต์รหัส 210 และ 220 และยกเว้นไม่รับประกันภัยรถโดยสารส่วนบุคคลใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือเพื่อการพาณิชย์
ความแตกต่างของความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์หมายเหตุ

 • ความเสียหายต่อร่างกายบุคคล รวมถึงการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและอวัยวะ ทุพพลภาพ ฯลฯ เพิ่มจากส่วนที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง และค่าประกันตัวผู้ขับขี่
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินคนอื่น รวมถึงตัวรถยนต์ อาคาร สิ่งของ ฯลฯ ที่เสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์
 • คนในรถ หมายถึง บุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ หรืออยู่ระหว่างขึ้นลงรถยนต์
 • คนอื่น หมายถึง บุคคลที่ 3 นั่นคือ ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกรถ ยกเว้น ผู้ขับ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา และลูกจ้าง

ซื้อประกันเดินทางที่ไหนง่ายสุด... สะดวกสุด?

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหลายแห่งพร้อมให้บริการประกันมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ (Bancassurance) ซึ่งมีตั้งแต่ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ หรือแม้แต่ประกันภัยต่างๆ โดยชูจุดเด่นเรื่องความสะดวกสบาย หาซื้อได้ทุกสาขา ทำให้การดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันง่ายขึ้น สมกับคำกล่าวที่ว่า "ไปที่เดียวได้ครบทุกบริการ" มิหนำซ้ำอาจได้รับโปรโมชั่นเจ๋งๆ จากการซื้อประกันผ่านแบงค์อีกด้วย เช่น โปรโมชั่นซื้อประกันผ่านบัตรเครดิตรับเพิ่มคะแนนสะสม หรือเลือกรับของสมนาคุณเพิ่มเติมตามโปรโมชั่นในขณะนั้น เป็นต้น และที่ตื่นตาตื่นใจไปมากกว่านั้นคือประกันของธนาคารไทยพาณิชย์รูปแบบใหม่ในสโลแกน "ประกันรูปแบบใหม่ สะดวก แค่ฉีกซอง คุ้มครองทันที" ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์นำเสนอนั้น ได้แก่ ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ตามที่เราเสนอเป็นตัวอย่างข้างต้น หลังจากที่เรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยแต่ละตัวแล้ว เรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร... ก่อนตัดสินใจซื้อประกันก่อนเดินทางไกล? ซึ่งเราขอนำเสนอในรูปแบบที่ดูเข้าใจง่ายตามภาพ Infographic ด้านล่างนี้นะคะ

สุดท้ายนี้หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังมองหาประกันดีๆ ในช่วงก่อนวันหยุดยาวสำหรับการเดินทาง และท่องเที่ยว เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง และคนที่เรารักนะคะ

Tags: #amp #ขบรถเดนทางไกล #ซอทไหนสะดวกสด #ประกนภยแบบไหนเราควรม

Leave a reply "ขับรถเดินทางไกล : ประกันภัยแบบไหนเราควรมี & ซื้อที่ไหนสะดวกสุด?"