Xiaomi ร่วมมือกับ Vivo และ OPPO พัฒนาฟีเจอร์ส่งไฟล์หากันโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต


Xiaomi ร่วมมือกับ Vivo และ OPPO พัฒนาฟีเจอร์ส่งไฟล์หากันโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต


Xiaomi ประกาศเปิดโครงการ "Inter-Transfer Alliance" ซึ่งเป็นโครงการที่จะร่วมมือกับ Vivo และ OPPO ในการพัฒนาบริการรับ-ส่งไฟล์หรือถ่ายโอนไฟล์หากันระหว่างเครื่องแบบไม่ใช้อินเทอร์เน็ต และใช้พลังงานในการถ่ายโอนไฟล์ที่น้อยมากๆ โดยตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดให้ทดสอบเบต้า ที่เปิดให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ สามารถแสดงความต้องการในการเข้าร่วมโครงการนี้ได้

สำหรับความสามารถของบริการนี้ ทาง Xiaomi ตั้งใจว่าจะเป็นบริการถ่ายโอนไฟล์ต่างๆ ระหว่างเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูง หรือไฟล์วีดีโอต่างๆ ที่ความละเอียดระดับ 720P โอนถ่ายหากันได้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ความเร็วประมาณ 20 MB/s ซึ่งเป็นความเร็วในระดับที่ส่งหนังความละเอียด HD ได้ภายในไม่ถึง 2 นาที

ปัจจุบันโครงการ Inter-Transfer Alliance มีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3 ราย คือ Xiaomi, Vivo และ OPPO ซึ่งถ้า Xiaomi กำลังดึง Redmi บริษัทลูกของตัวเอง รวมถึง realme บริษัทลูกของ OPPO เข้ามาร่วมโปรเจ็คนี้ด้วย และยังเปิดให้บริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมพัฒนาได้
ที่มา : GSMArena
ดูโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ทุกรุ่น
ดูโทรศัพท์มือถือ Vivo ทุกรุ่น
ดูโทรศัพท์มือถือ OPPO ทุกรุ่น

Tags: #OPPO #Vivo #Xiaomi #พฒนาฟเจอรสงไฟลหากนโดยไมใชอนเทอรเนต #รวมมอกบ #และ

Leave a reply "Xiaomi ร่วมมือกับ Vivo และ OPPO พัฒนาฟีเจอร์ส่งไฟล์หากันโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต"