ฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ฝาก-ถอน บัญชี ธ.ก.ส. ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ได้แล้ว


ฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ฝาก-ถอน บัญชี ธ.ก.ส. ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ได้แล้ว


บริการใหม่!! ฝากสลากออมทรัพย์ เกษตรยั่งยืน ฝาก-ถอน บัญชี ธ.ก.ส. ชำระบิล ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ได้แล้ว
  • ฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ออมเริ่มต้นหน่วยละ 20 บาท ออมทุกเดือน ลุ้นทุกเดือน ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในครั้งแรกที่เริ่มออม *งดรับฝากในวันที่ออกรางวัล
  • ฝากเงินสด ยอดเงินตั้งแต่ 1 - 30,000 บาท/รายการ สูงสุด 100,000 บาท/วัน
  • ถอนเงินสด ยอดเงินตั้งแต่ 1 - 5,000 บาท/รายการ สูงสุด 20,000 บาท/วัน (เริ่ม 16 ก.ย. 2562)
  • ชำระบิล ธ.ก.ส. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เริ่ม 16 ก.ย. 2562)
ขั้นตอนการทำรายการ

  1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการทำรายการ
  2. ลูกค้าคีย์ข้อมูลบนเครื่อง EDC >> เสียบบัตรประชาชนยืนยันตัวตน และทำรายการ
  3. ลูกค้าตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องบนเครื่อง EDC 
  4. ลูกค้าจะได้รับสลิปเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ
    *เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555 หรือเว็บไซต์ www.baac.or.th
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธ.ก.ส.Tags: #7Eleven #ท #ธกส #บญช #ฝากถอน #ฝากสลากออมทรพยเกษตรยงยน #เคานเตอรเซอรวสในราน #ไดแลว

Leave a reply "ฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ฝาก-ถอน บัญชี ธ.ก.ส. ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ได้แล้ว"