รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัตรเครดิตซิตี้ ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ


รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ


สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา 58 แห่งที่ร่วมรายการ
แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือนผ่าน Citi PayLite และ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ที่โรงพยาบาลและศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดแบ่งจ่ายดังต่อไปนี้เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์

 • โรงพยาบาลและศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์/ โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา/ คลินิกทันตกรรม BangkokSmile/ โรงพยาบาลบางปะกอก 9อินเตอร์เนชั่นแนล/ โรงพยาบาลเจ้าพระยา/ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์แนชั่นแนล/ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต/ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง/ เดนต้า จอยคลินิก/ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค/ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น/ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี/ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์แนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์/ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์/ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง/ ศูนย์รักษาสายตา เลเซอร์วิชั่น/ โรงพยาบาลนครธน/ โรงพยาบาลนนทเวช/ โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน, โชคชัย 4 และเกษตร/ พาธแล็บ/ โรงพยาบาลปิยะเวท/เครือโรงพยาบาลพญาไท/ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, ศรีนครินทร์ และศรีราชา/ สยามแฟมิลี่ เดนทัล คลินิก เฉพาะสาขาสยามสแควร์ ซอย 3/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์/ ไทย สเตมไลฟ์/ โรงพยาบาลทันตกรรมทองหล่อ เฉพาะสาขาทองหล่อ, ปุณณวิถี และราชพฤกษ์/ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 • สำหรับศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายขั้นต่ำและระยะเวลาแบ่งจ่ายที่สามารถเข้าระบบแบ่งจ่าย Citi PayLite ได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ออกในประเทศไทย และเฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 62 เท่านั้น
 • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภท จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 1,100 บาท ต่อท่านตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และรวมโรงพยาบาลและศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ)
 • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ และ ซิตี้ พรีเฟอร์ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาทต่อท่านตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และรวมโรงพยาบาลและศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ)
 • บัตร Starbucks และเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ จะทำการจัดส่งบัตร Starbucks ไปตามที่อยู่เดียวกับใบแจ้งยอดและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ
 • ในกรณีที่สมาชิกทำการปิดการแบ่งชำระก่อนระยะเวลากำหนด หรือยกเลิกยอดการใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินตามยอดมูลค่าของบัตร Starbucks หรือเครดิตเงินคืนที่ได้รับผ่านบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้า
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าบริการ การจัดจำหน่ายหรือผลของการทำโปรแกรม เทคโนโลยี และการทดลองใดๆ เพื่อยืนยันผลในการให้บริการ
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและศูนย์การรักษากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
{1411946,ดูรายละเอียดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต}
สนใจดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์

Tags: #5000 #ทโรงพยาบาลทรวมรายการ #บาท #รบเครดตเงนคนสงสด #เมอใชจายผานบญชซต #เรดดเครดต #และบตรเครดตซต

Leave a reply "รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัตรเครดิตซิตี้ ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ"