เปิดบัญชี UOB Secure Savings วันนี้! รับเลย ปากกา Paul Frank จำนวน 1 ชุด 390 บาท


เปิดบัญชี UOB Secure Savings วันนี้! รับเลย ปากกา Paul Frank จำนวน 1 ชุด 390 บาท 


เปิดบัญชี UOB Secure Savings 10,000 บาทขึ้นไป/บัญชี รับกันไปเลย ปากกา Paul Frank จำนวน 1 ชุด 390 บาท จำกัด 1 ท่าน / 1 ชุด /1 ผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - ถึง 31 ต.ค. 62 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  2. เปิดบัญชีเงินฝาก 10,000 บาทเป็นต้นไป
  3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. ถึง 31 ต.ค. 62 ลูกค้าจะได้รับ Set ปากกา Paul Frank จำนวน 1 ชุด มูลค่า 390 บาท ในวันที่เปิดบัญชี ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 390 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 10,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  4. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด 4,500 ชุด ทุกสาขารวมกัน
  5. ของกำนัล จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ส.ค. 62
  7. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  8. สำหรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-343-3000 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร UOB

Tags: #1 #390 #Frank #Paul #Savings #Secure #UOB #จำนวน #ชด #บาท #ปากกา #รบเลย #วนน #เปดบญช

Leave a reply "เปิดบัญชี UOB Secure Savings วันนี้! รับเลย ปากกา Paul Frank จำนวน 1 ชุด 390 บาท"